Free movies downloads
Clubmiafarang.com l สโมสรเมียฝรั่ง พร้อมข้อมูลสาระ แลกเปลี่ยนความรู้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน - SWIFT Code ธนาคารในประเทศไทย

Clubmiafarang.com l สโมสรเมียฝรั่ง พร้อมข้อมูลสาระ แลกเปลี่ยนความรู้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

Switch to desktop Register Login

SWIFT Code ธนาคารในประเทศไทย

SWIFT Code คือรหัสที่ใช้อ้างอิงถึงธนาคารสาขาในประเทศไทย โดยท่านสามารถแจ้งรหัสนี้กับธนาคารในต่างประเทศเมื่อท่านสั่งโอนเงินผ่าน ระบบ SWIFT มายังบัญชีผู้รับที่มีกับธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย

 

ซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ว่าด้วยรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ SWIFT code เนื่องจากองค์กร Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากกว่า 8100 แห่งใน 208 ประเทศและดินแดนที่ลงทะเบียนกับ SWIFT

 

ข้อมูลที่จะต้องแจ้งแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการส่งเงินมายังบัญชีธนาคารในประเทศไทย

ธนาคารในต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้

- ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดกับธนาคาร
- สกุลเงินและจำนวนเงินโอน
- ชื่อธนาคาร
- SWIFT Code ของธนาคาร

 

SWIFT CODE ธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ
Name: Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
Bank Address: 333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 2231-4333 Fax: 2236-8281-2

SWIFT : BKKBTHBK (www.bangkokbank.com)

 

ธนาคารไทยธนาคาร
Name : BankThai Public Company Limited
Bank Address: 44 North Sathorn Rd Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 2638-8000 Fax: 2633-9044

SWIFT : UBOBTHBK (formerly The Union Bank of Bangkok licence) (www.bankthai.co.th)

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Name : Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
Bank Address: 222 Rama 3 Road, Bang Phongphang Yannawa, Bangkok 10120 Tel: 2296-2001 , 2683-1000 Fax: 2683-1304

SWIFT : AYUDTHBK (www.krungsri.com)

 

ธนาคารกสิกรไทย
Name : KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
Bank Address: 1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140 Tel: (66 2) 222-0000 Fax: (66 2) 470- 2749

SWIFT : KASITHBK (www.kasikornbank.com)

 

ธนาคารกรุงไทย
Name : Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
Bank Address: 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Wattana, Bangkok 10110 Tel: 2255-2222 Fax: 2255-9391-6

SWIFT : KRTHTHBK (www.ktb.co.th)

 

ธนาคารนครหลวงไทย
Name : Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)
Bank Address: 1101 New Petchburi Road Makkasan, Rajthewi, Bangkok 10400 Tel: 2253-0200

SWIFT : SITYTHBK (www.scib.co.th)

 

ธนาคารไทยพาณิชย์
Name : Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
Bank Address: 9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 Tel: 2544-1111 Fax: 2544-5000

SWIFT : SICOTHBK (www.scb.co.th)

 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
Name : Standard Chartered Bank (Thailand)
Bank Address: (formerly Nakornthon) 90 North Sathorn Road Bangkok 10500 Tel: 2724-4000

SWIFT: SCBLTHBX (www.standardchartered.co.th)

 

ธนาคารทหารไทย
Name : TMB Bank Public Company Limited
Bank Address: (formerly Thai Military Bank) 3000 Phaholyothin Rd Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: (66 2) 299-1111 273-7020 Fax: (66 2) 273-7118

SWIFT : TMBKTHB (www.tmbbank.com)

 

ธนาคารยูโอบี
Name : Union Overseas Bank (Thai) [UOB Thailand]
Bank Address: 191 South Sathorn Road Yannawa, Bangkok 10120 Tel: 234c 3000 Fax: 2287-2973-4

SWIFT : BKASTHBK (www.uob.co.th)

Rate this item
(0 votes)

Media

Login to post comments

Clubmiafarang © 2008 - 2014 l Design by Wanida (เจ๊เหมียว)

Top Desktop version